Інформація про підприємство

Повна назва: приватне підприємство «Херсонтеплогенерація», скорочена – ПП «Херсонтеплогенерація». Створене в 2006 році.

Підприємство є юридичною особою. Форма власності – приватна. Філій не має. Засновником підприємства є ТОВ «Енергоснаб» та приватні особи.

Основним видом діяльності ПП «Херсонтеплогенерація» є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, кінцевими споживачами, якої є населення міста, медичні, шкільні та дошкільні заклади та юридичні особи.

В грудні 2006 року була запущена перша котельня. Споживачами стали мешканці 5-ти будинків.

На сьогодні джерелом теплопостачання є шість котелень, сумарною потужністю 19,187 Гкал/год. Річний відпуск теплової енергії - 17,7 тис. Гкал. Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні - 5,2 км.

Обслуговуються 16 житлових будинків (2481 абонентів), 3 медичні заклади, 3 навчальні заклади та 3 дитячі дошкільні заклади, 11 госпрозрахункових підприємств. Загальна опалювальна площа -189 898 кв.м.

Питома вага теплової енергії, спожитої населенням складає -63% бюджетних установами –35%; госпрозрахунковими організаціями -2%.

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві складає 41 чол., в тому числі в літній період -35 чол., в зимовий -47 чол.